เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมา
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1047540677

รหัส Smis 8 หลัก :

  47012015

รหัส Obec 6 หลัก :

  540677

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  thanphuyingchanthimaphuengbarami

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   12   บ้านสร้างค้อ

ตำบล :

  สร้างค้อ

อำเภอ :

  ภูพาน

จังหวัด :

  สกลนคร

รหัสไปรษณีย์ :

  47180

โทรศัพท์ :

  042-704700

โทรสาร :

  042-704700

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  29 มกราคม 2551

อีเมล์ :

  

เว็บไซต์ :

  http://www.thanphuying.ac.th/
  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/emis/news/images/new3.gif

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

  สหวิทยาเขตสกลราช

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  สร้างค้อ

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   

  54 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   

  21 กม.

 

 

         ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา


         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ