เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. รด.จิตอาสาได้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกงานจราจร เนื่องในการประกวดผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

page 1 of 2 Next

1454731509656 1454731515047 1454731518479 1454731523262 1454731526048
1454731509656.jpg 1454731515047.jpg 1454731518479.jpg 1454731523262.jpg 1454731526048.jpg
1454731529051 1454731531723 1454731534461 1454731537389 1454731540077
1454731529051.jpg 1454731531723.jpg 1454731534461.jpg 1454731537389.jpg 1454731540077.jpg
1454731545057 1454731548233 1454731552437 1454731555742 1454731559629
1454731545057.jpg 1454731548233.jpg 1454731552437.jpg 1454731555742.jpg 1454731559629.jpg

กลับหน้าหลัก