โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาโรงเรียน" 23 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

102_0156
102_0169
102_0171
102_0173
102_0174
102_0179
102_0187
WP_20160223_009
WP_20160223_010
WP_20160223_011
WP_20160223_014
WP_20160223_015
WP_20160223_016
WP_20160223_018
WP_20160223_023
WP_20160223_025
WP_20160223_029
WP_20160223_030
WP_20160223_031
WP_20160223_033
WP_20160223_034
WP_20160223_036
WP_20160223_037
WP_20160223_041
WP_20160223_042
WP_20160223_047
WP_20160223_049
WP_20160223_050
WP_20160223_052
WP_20160223_054
WP_20160223_055
WP_20160223_056
WP_20160223_058
WP_20160223_064