โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่5 พฤศจิกายน 2558
โดยโรงเรียนได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำนักเรียนเข้าร่วม

1 DER_3564 DER_3712 DER_3718 DER_3723
1.jpg DER_3564.jpg DER_3712.jpg DER_3718.jpg DER_3723.jpg
DER_3773 DER_3851 DER_3876 DER_3895 DER_3946
DER_3773.jpg DER_3851.jpg DER_3876.jpg DER_3895.jpg DER_3946.jpg
DER_3962 DER_3966      
DER_3962.jpg DER_3966.jpg

หน้าหลัก