โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี รับพระราชทานโล่รางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
62052
62057
62060
62062
62066
62067
62069
62078
62083
62089
62090
62096
62098
62101
62104
62108
62111
62118
62123
62125
62128
62132
62137