โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐินร่วมกับชุมชน ณ วัดป่าภูน้อย บ้านสร้างค้อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้าน

page 1 of 2 Next

DER_4957 DER_4964 DER_4967 DER_4969 DER_4971
DER_4957.jpg DER_4964.jpg DER_4967.jpg DER_4969.jpg DER_4971.jpg
DER_4972 DER_5058 DER_5094 DER_5215 DER_5224
DER_4972.jpg DER_5058.jpg DER_5094.jpg DER_5215.jpg DER_5224.jpg
DER_5282 DER_5291 DER_5300 DER_5322 DER_5335
DER_5282.jpg DER_5291.jpg DER_5300.jpg DER_5322.jpg DER_5335.jpg

หน้าหลัก