โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

DER_4175 DER_4178 DER_4180 DER_4190 DER_4193
DER_4175.jpg DER_4178.jpg DER_4180.jpg DER_4190.jpg DER_4193.jpg
DER_4203 DER_4204 DER_4209 DER_4212 DER_4214
DER_4203.jpg DER_4204.jpg DER_4209.jpg DER_4212.jpg DER_4214.jpg
DER_4220 DER_4229      
DER_4220.jpg DER_4229.jpg

หน้าหลัก