โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมกับศูนย์เครือข่ายภูพานทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายภูพานทอง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา

page 1 of 3 Next

DER_5492 DER_5495 DER_5502 DER_5507 DER_5514
DER_5492.jpg DER_5495.jpg DER_5502.jpg DER_5507.jpg DER_5514.jpg
DER_5539 DER_5558 DER_5650 DER_5700 DER_5703
DER_5539.jpg DER_5558.jpg DER_5650.jpg DER_5700.jpg DER_5703.jpg
DER_5729 DER_5748 DER_5752 DER_5798 DER_5803
DER_5729.jpg DER_5748.jpg DER_5752.jpg DER_5798.jpg DER_5803.jpg

หน้าหลัก