โครงการสวดสรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตรเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดย พระเทพญาณวิดิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานทุกพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

page 1 of 2 Next

DSC_0064 DSC_0068 DSC_0110 DSC_0114-2 DSC_0127-2
DSC_0064.jpg DSC_0068.jpg DSC_0110.jpg DSC_0114-2.jpg DSC_0127-2.jpg
DSC_0130 DSC_0140 DSC_0173 DSC_0180 DSC_0237
DSC_0130.jpg DSC_0140.jpg DSC_0173.jpg DSC_0180.jpg DSC_0237.jpg
DSC_0238 DSC_0243 DSC_0255 DSC_0291 DSC_0298
DSC_0238.jpg DSC_0243.jpg DSC_0255.jpg DSC_0291.jpg DSC_0298.jpg

กลับหน้าหลัก