โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรบการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็กเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

page 1 of 4 Next

1 DSC_0056 DSC_0067 DSC_0093 DSC_0095
1.jpg DSC_0056.jpg DSC_0067.jpg DSC_0093.jpg DSC_0095.jpg
DSC_0279 DSC_0287 DSC_0293 DSC_0312 DSC_0569
DSC_0279.jpg DSC_0287.jpg DSC_0293.jpg DSC_0312.jpg DSC_0569.jpg
DSC_0588 DSC_0600 DSC_0617 DSC_0619 DSC_0624
DSC_0588.jpg DSC_0600.jpg DSC_0617.jpg DSC_0619.jpg DSC_0624.jpg

กลับหน้าหลัก