เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้นำกำลังนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จำนวน 40 นาย บำเพ็ญประโยชน์ (รด.จิตอาสา) ณ วัดภูน้อยเทพมงคล ต,สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

page 1 of 2 Next

1454731570483 1454731573300 1454731577883 1454731580919 1454731585834
1454731570483.jpg 1454731573300.jpg 1454731577883.jpg 1454731580919.jpg 1454731585834.jpg
1454731588605 1454731591915 1454731595215 1454731598677 1454731601189
1454731588605.jpg 1454731591915.jpg 1454731595215.jpg 1454731598677.jpg 1454731601189.jpg
1454731603781 1454731606300 1454731610207 1454731612819 1454731615287
1454731603781.jpg 1454731606300.jpg 1454731610207.jpg 1454731612819.jpg 1454731615287.jpg

กลับหน้าหลัก