เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำแกงจืดลูกกรอก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือเกษตร
คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เคมีพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง บวบโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ภาษาอังกฤษ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย
แผนคณิต เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ
แผนที่-17อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น-1
แผนบูรณาการชีววิทยา5
แผนบูรณาการเศรฐกิจพอเพียงวิทย์-ม.1
แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง-ชีววิทยา-ม.4-เทอม1
แผนบูรนาการ-ศิลป์-ม-1
แผนบูรนาการเศรษฐกิจพอเพียง พลศึกษา
แผนสอดแทรก-สังคม-ม.1
แผนอยู่อย่างพอเพียง ภาษาอังกฤษ เรื่อง Profile
ภาษาไทย เรื่อง การอ่านบทความ
ภาษาไทย เรื่อง พูดดี มีเสน่ห์
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี
สังคมศึกษาฯ เรื่อง ความเป็นไทย
สังคมศึกษาฯ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่บ้านเรา
สังคมศึกษาฯ เรื่อง สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย


         ทำเนียบบุคลากร

นายธนิก เหลาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา


       ฝ่ายบริหาร
       กลุ่มบริหารงานวิชาการ
       กลุ่มบริหารงานบุคคล
       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
       กลุ่มบริหารงานทั่วไป

         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ